Är du högsensitiv HSP (highly sensitive person)?

Enligt den amerikanska psykologen och forskaren Elaine Aron, är det att vara högsensitiv HSP (highly sensitive person) ett karaktärsdrag som  15-20% av befolkningen har – alltså nästan var femte Om man är högsensitiv, är man en person som är särskilt känslig för intryck. Man tar helt enkelt in fler intryck och bearbetar dem på ett […]

Hjälpsamma själar ska se upp så de inte låter sig användas till sängkudde

Det är skillnad på att vara barnmorska till nya insikter eller att bara vara hjälpsam. Det är bättre att lära en svältande man att fiska än att ge honom en fisk. Och det är bättre att lära den du hjälper, att odla sitt eget vete och baka sitt eget bröd än att få allt serverat […]

Högkänsliga människor, HSP, ser fram emot vintersolståndet

Själva julen kan väcka blandade känslor. En högkänslig person, HSP, är en som har ett speciellt finkänsligt nervsystem. Enligt den amerikanska psykologen och forskaren Elaine Aron är det ett karaktärsdrag som nästan var femte person har Det är många fördelar med att ha detta karaktärsdrag. Man är ofta intuitiv och har en god inlevelseförmåga gentemot […]

Högkänslighet och ilska – manual och strategier

Manual till den som älskar en känslosam person och goda strategier när det gäller högkänslighet och ilska I Danmark har 45 särskilt sensitiva personer svarat på hur de helst vill att andra ska reagera i förhållande till dem när det finns ilska med i relationen. Deras goda råd och önskningar har jag sammanställt till en […]

Tala eller tiga – guide till gott uppförande

Vi lever i de talandes paradis I vår tid anses det vara mer värdefullt att tala än att tiga. Jobbannonser hyllar utåtriktade personligheter, de som kan producera ord non-stop. Detsamma gör medierna. Det är i vart fall sällsynt att se en tyst, tillbakadragen och försiktig person som gäst i någon studio eller program. Den person […]

När särskilt sensitiva människor blir självupptagna

De flesta särskilt sensitiva har hela livet varit upptagna av andra människor, mer än de har tagit hänsyn till sig själva. Inte bara att de är födda med längre antenner än de flesta andra. Antennerna har ibland blivit ännu längre av alla försök att vara andra till lags. Detta undfallande beteende är ofta ett försök […]

Sätt gränser

Det är viktigt att vara bra på att säga nej. Om du har svårt att sätta gränser, är det viktigt att du lär dig det. Annars kommer du lätt att gå omkring och vara mer eller mindre överstimulerad den mesta tiden. När det är svårt för särskilt sensitiva att sätta gränser är det bl. a […]

Särskilt sensitiva människor har en benägenhet att ta alltför stort ansvar

Om du hjälper andra ska du därför vara mycket uppmärksam på att du inte tar på dig mer ansvar eller skuld, än du har inflytande över. Man kan inte vara skyldig till något som man inte kan påverka. Och om man tar på sig ansvaret för någon annan vars handlingar man ändå inte kan styra, […]

Ny reviderad utgåva av: Älska dig själv – en guide för särskilt sensitiva och andra känsliga själar har just utkommit

i februar 2015. Tredje upplagan av första utgåvan (2012) är  slutsåld. Den nya reviderade utgåvan innehåller bl. a. ett nytt kapitel om forskning inom området samt några fler goda råd och tips.