Välkommen

Engelsk flaggan Read in English

Information om högsensitiva personer eller HSP ”Highly sensitive person”

TV-inslag, texter, litteraturhänvisningar och ett HSP – test

Högsensitiva personer har ett rikt inre liv. Några få intryck kan starta en hel film på den sensitivas inre bildskärm. Då du som högkänslig tar in fler intryck än andra och när dessa intryck samtidigt sätter igång fler processer i ditt inre, blir du snabbare uppfylld än de flesta andra – och du får behov av att dra dig tillbaks och hitta ett lugnt ställe där du kan sortera intrycken. Du är troligen bra på att få idéer och se nya möjligheter och du har en förmåga att kunna förutse vad som kan gå fel.

Hösensitiva personer har ett särskilt finkänsligt nervsystem. De kallas också HSP efter engelskans Highly Sensitiv Person. Ungefär var femte har detta karaktärsdrag vilket kännetecknas av en stor känslighet och en benägenhet till större djup, långsamhet och ett behov av att dra sig tillbaka.

Det högsensitiva karaktärsdraget kräver ingen behandling. Det gäller tvärt emot att lära sig att acceptera och älska sig själv, så som man är. Att ta hänsyn till sin känslighet och ge sig själv lov att vara långsam eller djup, även om det inte är särskilt populärt i vår tid.

En högkänslig person kommer å sin sida lätt att känna sig fel, eftersom han/hon inte kan klara så mycket stimulans som andra människor kan.

Det blir ännu vanskligare för den högsensitive, eftersom vi lever i en kultur där egenskaper som gränslös utåtvändhet och det att vara ”alert och energisk” anses värdefulla. Man behöver bara kasta en blick på en sida med jobbanonnser. Här är det stor efterfrågan på t ex att vara robust, utåtriktad, energisk och så vidare.

Man ser sällan att det annonseras efter en lugn, tillbakadragen, beskedlig och ödmjuk person, vilket passar mycket bättre in på en  högkänslig person.


Ilse Sand

Ilse Sand: Cand.theol., och psykoterapeut MPF Läs mer

Dansk psykoterapeut och teolog med speciellt intresse för C.G Jung och Søren Kierkegaard.

Boken ”Älska dig själv – en guide för särskilt sensitiva och andra känsliga själar” finns nu på 24 språk. Du kan beställa boken t ex här: Adlibris.se


Blogg

  • Högkänslighet och introversion - Du har säkert märkt att det finns många gemensamma nämnare mellan introverta och särskilt sensitiva personer. Du kanske undrar om det överhuvudtaget finns någon skillnad. Det råder ingen tvekan om att det finns en del… ...

Se fler bloggar här

Nyheter

Se fler nyheter här