Högkänslighet och introversion

Du har säkert märkt att det finns många gemensamma nämnare mellan introverta och särskilt sensitiva personer. Du kanske undrar om det överhuvudtaget finns någon skillnad. Det råder ingen tvekan om att det finns en del introverta som inte är särskilt sensitiva. Det framgår enbart av det faktum att 30-50% antas vara introverta, medan endast 20% […]

Kan sensitivitet behandlas?

Kanske har du varit med om att andra har föreslagit att du ska öva dig på att bli lite snabbare i replikerna, mer spontan eller sällskaplig – eller på andra sätt låtit dig veta att det skulle vara bättre om du uppförde dig mer extrovert än vad som känns naturligt för dig. I så fall […]

OM ATT BEHÅLLA SIN MJUKHET – DEN SMALA VÄGEN

Jag ger ibland intervjuer till utländska medier. Den ryska affärstidningen Forbes Russia ville bland annat veta hur jag tänker kring psykisk hälsa. Om det finns människor som inte behöver gå i terapi. Mitt omedelbara svar var att de mentalt friska familjerna är de som ohämmat gråter vid en grav, stödda av varandra. Som pastor såg jag […]

Är du högsensitiv HSP (highly sensitive person)?

Enligt den amerikanska psykologen och forskaren Elaine Aron, är det att vara högsensitiv HSP (highly sensitive person) ett karaktärsdrag som  15-20% av befolkningen har – alltså nästan var femte Om man är högsensitiv, är man en person som är särskilt känslig för intryck. Man tar helt enkelt in fler intryck och bearbetar dem på ett […]

Högkänsliga människor, HSP, ser fram emot vintersolståndet

Själva julen kan väcka blandade känslor. En högkänslig person, HSP, är en som har ett speciellt finkänsligt nervsystem. Enligt den amerikanska psykologen och forskaren Elaine Aron är det ett karaktärsdrag som nästan var femte person har Det är många fördelar med att ha detta karaktärsdrag. Man är ofta intuitiv och har en god inlevelseförmåga gentemot […]

Högkänslighet och ilska – manual och strategier

Manual till den som älskar en känslosam person och goda strategier när det gäller högkänslighet och ilska I Danmark har 45 särskilt sensitiva personer svarat på hur de helst vill att andra ska reagera i förhållande till dem när det finns ilska med i relationen. Deras goda råd och önskningar har jag sammanställt till en […]

Tala eller tiga – guide till gott uppförande

Vi lever i de talandes paradis I vår tid anses det vara mer värdefullt att tala än att tiga. Jobbannonser hyllar utåtriktade personligheter, de som kan producera ord non-stop. Detsamma gör medierna. Det är i vart fall sällsynt att se en tyst, tillbakadragen och försiktig person som gäst i någon studio eller program. Den person […]

När särskilt sensitiva människor blir självupptagna

De flesta särskilt sensitiva har hela livet varit upptagna av andra människor, mer än de har tagit hänsyn till sig själva. Inte bara att de är födda med längre antenner än de flesta andra. Antennerna har ibland blivit ännu längre av alla försök att vara andra till lags. Detta undfallande beteende är ofta ett försök […]