Välkommen

 

English flag Read in English

 

Information om  högsensitiva personer eller HSP ”Highly  sensitive person”

 

TV-inslag, texter, litteraturhänvisningar och ett HSP – test

 

Högsensitiva personer har ett rikt inre liv. Några få intryck kan starta en hel film på den sensitivas inre bildskärm. Då du som högkänslig tar in fler intryck än andra och när dessa intryck samtidigt sätter igång fler processer i ditt inre, blir du snabbare uppfylld än de flesta andra – och du får behov av att dra dig tillbaks och hitta ett lugnt ställe där du kan sortera intrycken. Du är troligen bra på att få idéer och se nya möjligheter och du har en förmåga att kunna förutse vad som kan gå fel.

 

Hösensitiva personer har ett särskilt finkänsligt nervsystem. De kallas också HSP efter engelskans Highly Sensitiv Person. Ungefär var femte har detta karaktärsdrag vilket kännetecknas av en stor känslighet och en benägenhet till större djup, långsamhet och ett behov av att dra sig tillbaka.

 

Det högsensitiva karaktärsdraget kräver ingen behandling. Det gäller tvärt emot att lära sig att acceptera och älska sig själv, så som man är. Att ta hänsyn till sin känslighet och ge sig själv lov att vara långsam eller djup, även om det inte är särskilt populärt i vår tid.

 

En högkänslig person kommer å sin sida lätt att känna sig fel, eftersom han/hon inte kan klara så mycket stimulans som andra människor kan.

 

Det blir ännu vanskligare för den högsensitive, eftersom vi lever i en kultur där egenskaper som gränslös utåtvändhet och det att vara ”alert och energisk” anses värdefulla. Man behöver bara kasta en blick på en sida med jobbanonnser. Här är det stor efterfrågan på t ex att vara robust, utåtriktad, energisk och så vidare.

 

Man ser sällan att det annonseras efter en lugn, tillbakadragen, beskedlig och ödmjuk person, vilket passar mycket bättre in på en  högkänslig person.


Ilse SandIlse Sand: Cand.theol., och psykoterapeut MPF Läs mer »

 

Dansk psykoterapeut och teolog med speciellt intresse för C.G Jung och Søren Kierkegaard.

 

Boken: ”Elsk dig selv – en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle” kom ut på danska 2010.

 

Boken finns nu på 18 språk och är på väg ut på ytterligare 3 språk. Den svenska titel er: “Älska dig själv – en guide för särskilt sensitiva och andra känsliga själar”. Du kan beställa boken t ex här: Adlibris.se


Blogg

Hjälpsamma själar ska se upp så de inte låter sig användas till sängkudde

Det är skillnad på att vara barnmorska till nya insikter eller att bara vara hjälpsam. Det är bättre att lära en svältande man att fiska än att ge honom en fisk. Och det är bättre […]

Nyheter

Läs eller skriv en kommentar till boken: ”Älska dig själv” – en bok om HSP

 
Det skulle glädja mig om ni ville skriva en kommentar till boken: Älska dig själv en guide för särskilt sensitiva  och andra känsliga själar, en bok om HSP här nedanför