Älska dig själv

Boken om högkänsliga  personer är en internationell bästsäljare

Psykoterapeuten Ilse Sands bok ër på nåt vis lugnande, läkande för oss som går omkring og er känsliga så vi nästan drukner. Känslighet kan vändas til något positivt och det känns som att få en gåva.
Kalmartidningen Barometern 19/5 2012

I vår tid är det prestigefyllt att vara robust, att ha massor av energi, en stor umgängeskrets, att delta i många aktiviteter, att ha en överfull kalender och att kunna festa hela natten.

Om du ibland känner dig fel, i förhållande till detta ideal, finns hjälp att hämta i denna bok. Den är nämligen skriven till särskilt sensitiva människor och andra känslosamma själar, vilka inom vissa områden är mer ömtåliga än de flesta – och på andra områden har resurser som de själva ofta inte är medvetna om.

Boken om högkänsliga personer beskriver vad det vill säga att vara särskilt sensitiv, hur det kan upplevas och hur du kan använda det på ett positivt sätt i ditt liv.

Den ger bland annat anvisningar för hur du kan bli bättre på att sätta gränser, och hur du kan få största möjliga glädje av dina medfödda anlag till djup, intensitet och närvaro.

Längst bak i boken om högkänsliga personer kan du testa din egen sensitivitet i ett danskt test. Du kan dessutom hitta en lista med förslag på aktiviteter, vilka ger dig glädje och välbehag, om du är av en känslig natur.

Bokens författare är psykoterapeut, teolog och tidigare församlingspräst. Hon är själv särskilt sensitiv och har egen erfarenhet av hur man kan komma i kläm bland människor med ett mycket högre tempo än man som sensitiv klarar av. Och vilken stor glädje man kan få av sina sensitiva talanger om man ger dem den plats de behöver.

Boken vänder sig också till psykoterapeuter, psykologer och andra behandlare – och anhöriga till särskilt sensitiva människor.

Läs eller skriv en  kommentar till boken här

högkänslig

Du kan beställa boken om högkänsliga personer t ex här: Adlibris.se

Det är också möjligt att beställa den via din lokala bokhandel

Bokens förord

Denna bok vänder sig till särskilt sensitiva människor och andra känslosamma själar. Den vänder sig också till dig som är anhörig, och till dig som möter känslosamma människor i rollen som arbetsgivare eller behandlare.

Som präst och senare som psykoterapeut har jag under åren samtalat med många människor. När jag har talat med särskilt sensitiva, har jag gång på gång fått erfara hur mycket hjälp de kan få av att höra om karaktärsdraget.
När jag har hållit kurser och föredrag för särskilt sensitiva har jag sett hur mycket det betyder för den enskilde att lyssna till andra sensitiva och få ta del av deras upplevelser och erfarenheter.
Jag har därför valt att i boken ge mycket utrymme till uttalanden från kursdeltagare och klienter, där de berättar hur de upplever att vara särskilt sensitiv i dagens Danmark. De som uttalar sig i boken, är alla särskilt sensitiva, men även andra känslosamma människor kommer att kunna känna igen sig själva i några av exemplen.

Ofta har jag sett människor komma till ro med sin känslosamhet, räta på ryggen och finna mod att vara sig själva. Det är min förhoppning att denna bok kan vara ytterligare en inspiration i den riktningen.

Det första kapitlet beskriver det särskilt sensitiva karaktärsdraget. Människor är mycket olika, och det är de särskilt sensitiva också. Troligtvis kommer du att kunna känna igen dig i delar av det, medan annat kan kännas helt främmande. Om du är en känslosam själ, som enbart känner igen dig i några få drag, kommer du ändå att få glädje av att följa några av bokens anvisningar.

De enskilda kapitlen kan läsas oberoende av varandra. Om du tycker att några av bokens kapitel antingen är för teoretiska eller för enkla, kan du bara hoppa över dem.

Sist i boken kan du testa din egen sensitivitet i ett nykonstruerat danskt test. Du kan dessutom hitta en idélista med förslag till sysselsättningar, vilka ger dig glädje och välbehag, om du är en känslosam natur. Listan rymmer både förslag på hur du kan inspirera och utmana dig själv, när du har energi – och förslag på aktiviteter, vilka också kommer att göra dig gott, när du är överstimulerad.

Bokens inledning

Att vara känslosam eller särskilt sensitiv är både en begränsning och en gåva. I många år hade jag mest sett begränsningarna. Jag var medveten om att jag i några sammanhang kunde klara av mindre än de flesta andra.

Innan jag läste om det särskilt sensitiva karaktärsdraget betraktade jag mig själv som inåtvänd. När jag höll kurser på Folkuniversitetet och i andra sammanhang berättade jag för kursdeltagarna, att jag under pausen behövde vända min uppmärksamhet inåt och vila mig. Det möttes med stor respekt. Det fanns alltid kursdeltagare som efteråt kom och berättade att de kände likadant, och att de tyckte att det var så skönt att höra mig säga det helt öppet.

Samtidigt som jag har denna begränsning har jag en rikedom på andra områden. Mitt inre är ytterst produktivt. Jag har aldrig upplevt att jag har saknat inspiration eller idéer till en kurs. Det är bakgrunden till att jag har lyckats locka intresserade deltagare till mina kurser år efter år.

Många sensitiva människor har låg självkänsla. Vi påverkas av att vi lever i en kultur där andra former av beteenden är långt högre värderade. Några särskilt sensitiva berättar att de hela livet har kämpat för att vara så ”alerta” som andra förväntar sig, och först när de går i pension upplever de äntligen, att det är acceptabelt att ta det lugnt och vara eftertänksam.

Du har säkert fått höra att du bara ska låta bli att bekymra dig, se till att bli lite mer hårdhudad och lära dig att tycka om sådant som andra tycker om.

Det kan vara svårt att älska sig själv som sensitiv, när man ofta har blivit uppmanad att vara på ett annat sätt. Kanske har du försökt att göra om dig för att leva upp till andras förväntningar? I så fall har du behov av att lära dig värdesätta dig själv, så som du är. Ett steg i den riktningen är att du börjar mäta dig själv i kvalitet och inte i kvantitet. Du åstadkommer kanske inte lika mycket som de flesta andra. Men kvaliteten på det du gör, är förmodligen hög. Det du tappar på bredden kan du vinna på djupet.

Under många år jämförde jag mig med andra. Jag tyckte inte att jag dög och jag skämdes. Jag var tvungen att arbeta med mig själv för att flytta mitt fokus från det jag inte kan, för att istället se mina resurser.

Kanske känner du igen dig i att mest se till det du inte kan. Det är nämligen det som oftast är mest synligt. Du kan kanske inte vara ”på” så lång tid åt gången. Det lägger du själv märke till, och det gör ibland också andra: ”Ska du redan gå hem?” Och så glömmer du kanske att glädja dig åt att du på den förhållandevis korta tiden, som du stannade kvar, lyckades skapa så goda kontakter, att det lätt kan jämföras med vad en mer robust person kan uppnå på en hel natt.

Jag hoppas att denna bok kan hjälpa särskilt sensitiva och andra känslosamma själar, att fokusera mer på det vi har och det vi kan.

Citat av C.G Jung:
”Denna större känslighet är oftast en berikning av personligheten… Enbart i svåra och ovana situationer kan fördelen vända sig till en ofta mycket stor nackdel, där den lugna reflektionen blir störd av känslor, vilka är oproportionella. Inget skulle vara mer fel än att uppfatta denna större ängslighet som en i sig sjuklig komponent i personligheten. Om det var så det var, måste man troligtvis betrakta ca en fjärdedel av mänskligheten som patologiska fall.” (C.G. Jung 1955)

Bokens innehåll

Förord

Inledning

Kapitel 1 – Det särskilt sensitiva karaktärsdraget
Två olika typer inom samma art
Vi tar in fler intryck och funderar mer över dem
Samvetsgrann
Ett rikt inre liv
En alternativ strategi
Nyhetssökande sensitiva
Inåtvänd eller utåtriktad

Kapitel 2 – Höga egenkrav och låg självkänsla
Personliga levnadsregler
Höga egenkrav
Självkänsla eller självförtroende
Varför särskilt sensitiva ofta saknar tron på det egna värdet
Rädsla för att bli övergiven

Kapitel 3 – Att inrätta ditt liv efter ditt karaktärsdrag
Ge dig själv utrymme
När du måste säga nej till något du har lust till
Goda råd och tips mot överstimulering

Kapitel 4 – Hur du får störst glädje av din förmåga till kontakt och närvaro.
Särskilt sensitiva föredrar kontakter av hög kvalitet
Skaffa dig pauser
Se till att det blir en dialog och inte en envägskommunikation
Ta ställning till vilken respons du vill ge eller få
Hur du kan fördjupa ett samtal och dra det upp till ytan igen
Kontakt i fyra nivåer

Kapitel 5 – Att möta ilska – din egen och andras
Särskilt sensitiva har en annorlunda strategi när det gäller att sätta gränser med ilska
Primär och sekundär ilska i olika situationer
När ilskan gömmer maktlöshet och sorg
Undvik moralisering
Från ”borde” till ”skulle önska” från ilska till sorg

Kapitel 6 – Skuld och skam
Reell skuld
Överdrivna skuldkänslor
Att arbeta konkret med skuldkänslor
Om du skäms över din sensitivitet

Kapitel 7 – Situationer i livet
Svårigheter i parförhållande
Att vara en särskilt sensitiv förälder

Kapitel 8 – Psykisk sjukdom
Ängslan i sig är naturligt
Trötthet och depression
Känslor och tankar är nära förbundna den kognitiva grundmodellen
Det särskilt sensitiva karaktärsdraget kan utifrån sett likna en ångestsjukdom
Andra problem kan vara orsak till ett sensibelt nervsystem

Kapitel 9 – Utveckling och växande
Särskilt sensitiva i psykoterapi
Självkärlek – att stötta sig själv
Glädjen över att bli sig själv

Kapitel 10 – En kritisk utvärdering
Beskrivningen av den särskilt sensitiva människan är en konstruktion
Forskningen på området är bristfällig
En gåva till särskilt sensitiva

Idélista
Sysselsättningar som ger glädje och välbehag för särskilt sensitiva och andra känslosamma personer

Hur sensitiv är du? Testa dig själv

Litteratur

Läs mer om högkänslighet