Böcker om högkänsliga människor

Böcker om högkänsliga människor på svenska

”Den högkänsliga människan” av Elaine Aron

”Det högkänsliga barnet : att växa och må bra i en överväldigande värld” av Elaine Aron

”Älska dig själv – en guide för särskilt sensitiva och andra känsliga själar” av Ilse Sand

Annan relevant litteratur på svenska
Sand, Ilse: Hitta nya vägar i känslornas labyrint. Libris förlag 2013

Hitta nya

Hur vi hanterer känslor har stor betydelse for os alle, särskilt för människor som är extra känsliga. Eftersom både jag själv och de flesta av mina klienter tilhör denna grupp mommer sådana personer att känna igen sig extra mycket i bokens många exempel.
Boken kan köpes t.ex hos Adlibris


Sand, Ilse: Kom närmare – om kärlek, relationer och försvarsstrategier. Libris förlag 2014

KomNærSvensk

Boken kan köpes t.ex hos Adlibris

Buber, Martin. (1994) Jag och Du.  Dualis
Falk, Bent: (2005) Att vara där du är, samtal med människor i kris. Verbum
Rosenberg, Marshall B. (2008) The nonviolent communication: Ett språk för livet. Friare Liv

Böcker om högkänsliga människor på engelska

Aron, Elaine: The Highly Sensitive Person in Love: Understanding and Managing Relationships When the World Overwhelms You. 2001, Broadway Books
Aron, Elaine: The Highly Sensitive Person’s Workbook. 2001, Broadway Books
Jaeger, Barrie: Making Work Work for the highly sensitive person. McGraw-Hill books 2004
Elaine N. Aron, Ph.D.: The Clinical Implications ofJung’s Concept of Sensitiveness

Läs mer om högkänsliga personer, HSP här