Elaine Arons självtest

Her kan du testa din egen sensitivitet i Elaine Arons självtest. Om du svarar ja på 12 eller fler av frågorna, är du förmodligenen Highly Sensitive Person, HSP

1. Jag verkar vara känslig för de fina nyansskillnaderna i min omgivning.
2. Andra människors sinnesstämningar påverkar mig.
3. Jag är smärtkänslig.
4. Under stressiga dagar, behöver jag dra mig undan – till sängen, till ett mörkt rum, eller vart som helst där jag kan vara ifred och få en paus från alla intryck.
5. Jag är särskilt känslig för koffein.
6. Jag blir lätt överväldigad av saker som exempelvis starkt ljus, starka dofter, grova tygmaterial, eller sirener på en ambulans som kör förbi.
7. Jag har ett rikt, komplext inre liv.
8. Jag känner mig illa till mods av starka ljud.
9. Jag blir starkt känslomässigt påverkad av konst och musik.
10. Jag är samvetsgrann.
11. Jag är lättskrämd och hoppar t.ex. lätt till.
12. Jag blir nervös när jag har mycket att göra på kort tid.
13. När människor känner sig obekväma i en fysisk miljö, brukar jag känna vad som behöver förändras för att göra miljön mer bekväm (t.ex. förändra ljuset eller sittplaceringen).
14. Jag blir irriterad när folk försöker få mig att göra för många saker på samma gång.
15. Jag anstränger mig mycket att undvika att göra misstag eller att glömma saker och ting.
16. Jag tittar av princip inte på våldsamma filmer och TV-program.
17. Jag blir uppe i varv på ett obehagligt sätt när det pågår mycket runt omkring mig.
18. Att vara väldigt hungrig skapar en stark reaktion i mig – det stör min koncentration och/eller mitt humör.
19. Förändringar i livet gör mig uppskakad.
20. Jag är uppmärksam på – och uppskattar – dofter, smaker, ljud och konst.
21. Jag gör det en hög prioritet att ordna mitt liv för att undvika att störande eller överväldigande situationer.
22. När jag måste tävla eller bli observerad när jag gör någonting, blir jag så nervös eller skakig att jag presterar mycket sämre än vad jag skulle ha gjort annars.
23. När jag var barn, verkade mina föräldrar eller lärare uppfatta mig som känslig eller blyg.

Om du svarar ja på 12 eller fler av frågorna i Elaine Arons självtest, är du förmodligen
en Highly Sensitive Person.

Test ska alltid tas med förbehåll. Om man ska berätta något om en människa utifrån ett test, blir det aldrig helt adekvat. Det är för många aspekter som inte kommer med. Och resultatet kan alltid variera utifrån hur ditt humör är på testdagen. Låt testet ge dig en aning om din sensitivitet, och ta det inte för mer än det är.

Elaine Arons självtest är översatt från Elaine N. Aron’s  bok ”The highly sensitive person – How to thrive when the world overwhelms you”.

Läs mer om högkänslighet