Högkänslighet och introversion

Du har säkert märkt att det finns många gemensamma nämnare mellan introverta och särskilt sensitiva personer. Du kanske undrar om det överhuvudtaget finns någon skillnad. Det råder ingen tvekan om att det finns en del introverta som inte är särskilt sensitiva. Det framgår enbart av det faktum att 30-50% antas vara introverta, medan endast 20% […]

Högsensitiva människor börjar nu insistera på att få delta i världen på sitt eget sätt

Högsensitiva människor börjar nu insistera på att få delta i världen på sitt eget sätt, även om det är annorlunda Elaine Arons bok: Highly Sensitive Persons utkom i USA redan 1996. Men först 2008 blev den översatt till danska. Efter det har många högkänsliga människor i Danmark känt igen sig, och idag har det blivit […]