Recensioner av boken om HSP

Kalmartidningen Barometern

Psykoterapeuten Ilse Sands bok ër på nåt vis lugnande, läkande för oss som går omkring og er känsliga så vi nästan drukner. Känslighet kan vändas til något positivt och det känns som att få en gåva.

Kalmartidningen Barometern 19/5 2012

Kommunalarbetaren skriver:

Att vara sårbar och känslig är både en gåva och ibland ett hinder i livet.  Den som reagerar snabbt och starkt på andras bemötande, på  sinnesintryck eller högt tempo känner sig gärna fel i vårt samhälle där det robusta och energiska belönas. Sensitiva har ofta höga egenkrav och låg självkänsla.

Författaren, präst och psykoterapeut, räknar själv in sig i de känsliga själarnas släkte, Hon guidar, insiktsfullt läsaren med kloka råd om hur man tar tillvara sina resurser, utan att göra våld på sin personlighet.

Kommunalarbetaren 7/5 2012

MåBra skriver:

Hur är det att vara särskilt sensitiv i dagens samhälle och vad händer när man inte når upp till normen för hur man ”bör” uppföra sig?
Det svarar Ilse Sand på i denna lättlästa bok för alla som vill ha råd om hur man kan få glädje av sin känslighet och lära sig värdesätta sig själv för den man är.
Här finns även en idélista på saker som ger ökat välbefinnande ¬samt ett test där du kan testa din sensitivitet.”

MåBra nr. 4 – marts 2012

Läs kommentarer om boken från läsare