Ilse Sands Sensitivitets Test

(förkortad version)

Hur sensitiv är du?

Testa dig själv.

Her kan du testa din egen högkänslighet.

Efter varje påstående ska du sätta en siffra. Du har fem olika svarsmöjligheter:

0 = Stämmer inte på mig
1 = Stämmer lite på mig
2 = Stämmer någorlunda på mig
3 = Stämmer nästan helt på mig
4 = Stämmer fullständigt på mig

1. Jag använder mer energi än de flesta andra, på att försöka förutse vad som kan bli fel, och vidta mina försiktighetsåtgärder:0 4
2. Jag blir lätt inspirerad och får många bra idéer:0 4
3. Andra människors smärta går djupt in i mitt system:0 4
4. När jag ser vacker natur fylls jag av ett inre jubel:0 4
5. Jag har en känsla av att tröskeln för hur många intryck jag kan ta in åt gången, är lägre än för de flesta andra. Det är t ex svårt för mig att följa med i ett samtal samtidigt som jag surfar efter uppgifter på nätet:0 4
6. Jag har en god känsla för hur djur och växter mår:0 4
7. Jag kan bli mycket irriterad på ljud, lukter eller ljus som inte ser ut att störa de flesta andra:0 4

9. Jag har lätt att få dåligt samvete:0 4
10. Jag tycker om att oförberedd kasta mig ut i nya upplevelser:0 4
11. Social samvaro tröttar inte ut mig. Om stämningen är bra, kan jag gärna njuta av den från morgon till kväll, utan att behöva dra mig tillbaka och vila i ensamhet:0 4
12. Jag tycker om att arbeta under press:0 4
13. Jag är för det mesta energisk och på gott humör, oavsett vad som händer runt mig:0 4
14. Jag är oftast bland de sista som lämnar en fest:0 4
15. Jag tar saker och ting som de kommer, och bekymrar mig sällan särskilt mycket:0 4

Sensivitet:

NA

Talet kommer att ligga någonstans mellan minus 24 och plus 36. Ju högre ditt tal är, desto mer sensitiv är du.

högkänslig

Om ditt tal är 15 eller mer, är du möjligtvis särskilt sensitiv.

Detta test är en förkortad utgåva av Ilse Sands sensitivitetstest. Det fullständiga testet innehåller 48 påståenden och kan därför ge dig ett säkrare och mer exakt tal för din sensitivitet.

Det fullständiga testet finns i boken: ”älska dig själv – en guide för särskilt sensitiva och andra känsliga själar”. Du kan också göra det fullständiga testet online här

Läs mer om högkänsliga personer, HSP här

Alla rättigheter till Ilse Sands Sensitivitets Test tillhör endast Ilse Sand. Om du vill köpa rättigheter för att t ex använda testet i en bok eller på en hemsida, ska du kontakta Ilse Sand
här.