Ilse Sands Sensitivitets Test

Hur sensitiv är du? Testa dig själv. Her kan du testa din egen högkänslighet. Detta är den kompletta versionen av testet med sammanlagt 48 frågor. Om du nöjer dig med att göra det förkortade testet med endast 15 påståenden, kan du göra det här. Efter varje påstående ska du sätta en siffra. Du har fem … Fortsätt läsa Ilse Sands Sensitivitets Test