Starkt känsliga personer, HSP får ibland felaktig behandling i psykoterapi

Särskilt sensitiva människor har ett särskilt finkänsligt nervsystem. De kallas också HSP efter engelskans Highly Sensitiv Person. Ungefär var femte har detta karaktärsdrag vilket kännetecknas av en stor känslighet och en benägenhet till större djup, långsamhet och ett behov av att dra sig tillbaka. Starkt känsliga personer, HSP blir ofta missförstådda i psykoterapi och får […]

Särskilt sensitiva föredrar kontakter av hög kvalitet

En särskilt sensitiv person är en som har ett särskilt finkänsligt nervsystem. Ungefär var femte individ har detta karaktärsdrag. Särskilt sensitiva har dessutom en levande föreställningsvärld och en god fantasi. Några få intryck kan sätta igång en hel film på den sensitives inre bildskärm. På det sättet kan sinnet snabbt bli överfullt och han eller […]