Särskilt sensitiva föredrar kontakter av hög kvalitet

En särskilt sensitiv person är en som har ett särskilt finkänsligt nervsystem. Ungefär var femte individ har detta karaktärsdrag. Särskilt sensitiva har dessutom en levande föreställningsvärld och en god fantasi. Några få intryck kan sätta igång en hel film på den sensitives inre bildskärm. På det sättet kan sinnet snabbt bli överfullt och han eller […]

Är du högsensitiv HSP (highly sensitive person)?

Enligt den amerikanska psykologen och forskaren Elaine Aron, är det att vara högsensitiv HSP (highly sensitive person) ett karaktärsdrag som  15-20% av befolkningen har – alltså nästan var femte Om man är högsensitiv, är man en person som är särskilt känslig för intryck. Man tar helt enkelt in fler intryck och bearbetar dem på ett […]