Bokens innehåll

Förord

Inledning

Kapitel 1 – Det särskilt sensitiva karaktärsdraget
Två olika typer inom samma art
Vi tar in fler intryck och funderar mer över dem
Samvetsgrann
Ett rikt inre liv
En alternativ strategi
Nyhetssökande sensitiva
Inåtvänd eller utåtriktad

Kapitel 2 – Höga egenkrav och låg självkänsla
Personliga levnadsregler
Höga egenkrav
Självkänsla eller självförtroende
Varför särskilt sensitiva ofta saknar tron på det egna värdet
Rädsla för att bli övergiven

Kapitel 3 – Att inrätta ditt liv efter ditt karaktärsdrag
Ge dig själv utrymme
När du måste säga nej till något du har lust till
Goda råd och tips mot överstimulering

Kapitel 4 – Hur du får störst glädje av din förmåga till kontakt och närvaro.
Särskilt sensitiva föredrar kontakter av hög kvalitet
Skaffa dig pauser
Se till att det blir en dialog och inte en envägskommunikation
Ta ställning till vilken respons du vill ge eller få
Hur du kan fördjupa ett samtal och dra det upp till ytan igen
Kontakt i fyra nivåer

Kapitel 5 – Att möta ilska – din egen och andras
Särskilt sensitiva har en annorlunda strategi när det gäller att sätta gränser med ilska
Primär och sekundär ilska i olika situationer
När ilskan gömmer maktlöshet och sorg
Undvik moralisering
Från ”borde” till ”skulle önska” från ilska till sorg

Kapitel 6 – Skuld och skam
Reell skuld
Överdrivna skuldkänslor
Att arbeta konkret med skuldkänslor
Om du skäms över din sensitivitet

Kapitel 7 – Situationer i livet
Svårigheter i parförhållande
Att vara en särskilt sensitiv förälder

Kapitel 8 – Psykisk sjukdom
Ängslan i sig är naturligt
Trötthet och depression
Känslor och tankar är nära förbundna den kognitiva grundmodellen
Det särskilt sensitiva karaktärsdraget kan utifrån sett likna en ångestsjukdom
Andra problem kan vara orsak till ett sensibelt nervsystem

Kapitel 9 – Utveckling och växande
Särskilt sensitiva i psykoterapi
Självkärlek – att stötta sig själv
Glädjen över att bli sig själv

Kapitel 10 – En kritisk utvärdering
Beskrivningen av den särskilt sensitiva människan är en konstruktion
Forskningen på området är bristfällig
En gåva till särskilt sensitiva

Idélista
Sysselsättningar som ger glädje och välbehag för särskilt sensitiva och andra känslosamma personer

Hur sensitiv är du? Testa dig själv

Litteratur