Bokens förord

Denna bok vänder sig till särskilt sensitiva människor och andra känslosamma själar. Den vänder sig också till dig som är anhörig, och till dig som möter känslosamma människor i rollen som arbetsgivare eller behandlare.

Som präst och senare som psykoterapeut har jag under åren samtalat med många människor. När jag har talat med särskilt sensitiva, har jag gång på gång fått erfara hur mycket hjälp de kan få av att höra om karaktärsdraget.
När jag har hållit kurser och föredrag för särskilt sensitiva har jag sett hur mycket det betyder för den enskilde att lyssna till andra sensitiva och få ta del av deras upplevelser och erfarenheter.
Jag har därför valt att i boken ge mycket utrymme till uttalanden från kursdeltagare och klienter, där de berättar hur de upplever att vara särskilt sensitiv i dagens Danmark. De som uttalar sig i boken, är alla särskilt sensitiva, men även andra känslosamma människor kommer att kunna känna igen sig själva i några av exemplen.

Ofta har jag sett människor komma till ro med sin känslosamhet, räta på ryggen och finna mod att vara sig själva. Det är min förhoppning att denna bok kan vara ytterligare en inspiration i den riktningen.

Det första kapitlet beskriver det särskilt sensitiva karaktärsdraget. Människor är mycket olika, och det är de särskilt sensitiva också. Troligtvis kommer du att kunna känna igen dig i delar av det, medan annat kan kännas helt främmande. Om du är en känslosam själ, som enbart känner igen dig i några få drag, kommer du ändå att få glädje av att följa några av bokens anvisningar.

De enskilda kapitlen kan läsas oberoende av varandra. Om du tycker att några av bokens kapitel antingen är för teoretiska eller för enkla, kan du bara hoppa över dem.

Sist i boken kan du testa din egen sensitivitet i ett nykonstruerat danskt test. Du kan dessutom hitta en idélista med förslag till sysselsättningar, vilka ger dig glädje och välbehag, om du är en känslosam natur. Listan rymmer både förslag på hur du kan inspirera och utmana dig själv, när du har energi – och förslag på aktiviteter, vilka också kommer att göra dig gott, när du är överstimulerad.

Ilse Sand