Särskilt sensitiva föredrar kontakter av hög kvalitet

En särskilt sensitiv person är en som har ett särskilt finkänsligt nervsystem. Ungefär var femte individ har detta karaktärsdrag.

 

Särskilt sensitiva har dessutom en levande föreställningsvärld och en god fantasi. Några få intryck kan sätta igång en hel film på den sensitives inre bildskärm. På det sättet kan sinnet snabbt bli överfullt och han eller hon får lust att dra sig tillbaka för att komma undan fler intryck.

 

Ingen tycker om att få för många intryck. Särskilt sensitiva blir snabbare överstimulerade än de flesta andra. De kan därför inte vara ”på” så lång tid åt gången. Därför är det speciellt viktigt att de är noggranna med de kontakter de har – och att de inte spiller sin begränsade sociala energi på umgänge som är ytligt och innehållslöst.

 

Eftersom särskilt sensitiva ofta är goda och artiga lyssnare, kan de ibland fungera som flugpapper på människor som har behov av att lasta av sig mängder av frustrationer. På det sättet blir de fångade i ett samtal som egentligen dränerar och överstimulerar. Och efter en tid är den sensitivas sociala energi kanske förbrukad för resten av dagen.

 

Det är viktigt att vara selektiv både med hänsyn till hur mycket tid man som särskilt sensitiv använder för att lyssna på vem, och på vilken sorts samtal och kontakter man vill använda sin energi. Energin finns oftast endast i begränsade mängder och den ska därför helst användas på något som är meningsfyllt eller ger något tillbaka.

 

Särskilt sensitiva har en förmåga att etablera en djup och intensiv kontakt med andra. De registrerar mer än de flesta andra. Och två särskilt sensitiva kan tillsammans uppnå en närhet och kontakt, som ibland är mycket bra. Den sortens kontakt dränerar dem inte, tvärtemot kan den ge energi – också till inåtvända som annars helst laddar upp i ensamhet.

 

HSP på facebook