Böcker om högkänsliga människor

Böcker om högkänsliga människor på svenska

 

”Den högkänsliga människan” av Elaine Aron

 ”Det högkänsliga barnet : att växa och må bra i en överväldigande värld” av Elaine Aron
”Älska dig själv – en guide för särskilt sensitiva och andra känsliga själar” av Ilse Sand

”Værktøj til hjælpsomme sjæle – især for særligt sensitive, som hjælper professionelt eller privat” av Ilse Sand

(boken finns endast på danska)

Bogforside

 

Annan relevant litteratur på svenska
Sand, Ilse: Hitta nya vägar i känslornas labyrint. Libris förlag 2013

 

Hitta nya

 

Hur vi hanterer känslor har stor betydelse for os alle, särskilt för människor som är extra känsliga. Eftersom både jag själv och de flesta av mina klienter tilhör denna grupp mommer sådana personer att känna igen sig extra mycket i bokens många exempel.
Boken kan köpes t.ex hos Adlibris


Sand, Ilse: Kom närmare – om kärlek, relationer och försvarsstrategier. Libris förlag 2014

 

KomNærSvensk

 

Läsa artilkel om boken i Kyrkpressen side 1
Läsa artikel om boken i Kyrkpressen side 2

Buber, Martin. (1994) Jag och Du.  Dualis

Falk, Bent: (2005) Att vara där du är, samtal med människor i kris. Verbum

Rosenberg, Marshall B. (2008) The nonviolent communication: Ett språk för livet. Friare Liv

 

 

Böcker om högkänsliga människor på engelska

 

Aron, Elaine: The Highly Sensitive Person in Love: Understanding and Managing Relationships When the World Overwhelms You. 2001, Broadway Books

Aron, Elaine: The Highly Sensitive Person’s Workbook. 2001, Broadway Books

Jaeger, Barrie: Making Work Work for the highly sensitive person. McGraw-Hill books 2004

Elaine N. Aron, Ph.D.: The Clinical Implications ofJung’s Concept of Sensitiveness