Högkänsliga människor, HSP, ser fram emot vintersolståndet

Själva julen kan väcka blandade känslor.

 

En högkänslig person, HSP, är en som har ett speciellt finkänsligt nervsystem. Enligt den amerikanska psykologen och forskaren Elaine Aron är det ett karaktärsdrag som nästan var femte person har

 

Det är många fördelar med att ha detta karaktärsdrag. Man är ofta intuitiv och har en god inlevelseförmåga gentemot andra människor. Under de rätta omständigheterna klarar man av att upprätta en kontakt som är djup och intensiv.

 

Men som högkänslig, kan man lätt komma att känna sig fel i en kultur, där egenskaper som robusthet, gränslös utåtvändhet och tempo är högt värderade.

 

Särskilt sensitiva är nämligen ofta långsamma, tänker grundligt igenom saker, och de har ofta behov av att dra sig tillbaka och vila, oftare och längre tid, än andra människor har.

 

Nu i den mörkaste tiden kan det vara svårt att hålla energin uppe. För högsensitiva, vilka redan i förväg ofta saknar energi till allt de vill, kan det vara en tung tid. Och för den stora delen av särskilt sensitiva som har depressiva tendenser, kan humörets barometer komma att stå rätt så lågt.

 

Framför oss väntar dessutom julen med många krav på social samvaro. Många högsensitiva överväger noga vilka julfester de ska gå på, hur länge de måste stanna där osv.

 

Julen är hjärtats fest, men det har man på många håll glömt, och man firar den i stället som om det var en fest för magen. Vi bedövar våra sinnen med allt för mycket mat, och ödmjukheten inför det lilla barnet som föddes, barnet som är en symbol för kärleken, kan på många håll vara svår att få syn på.

 

Materialismen är i focus. Julklappsutdelningen är i de flesta familjer höjdpunkten på julaftonen. I samband med den uppstår det många skiftande stämningar – några blir ytterst glada, andra blir besvikna. För den högsensitiva som är mycket påverkbar av andras humör, kan det vara en belastning – och han eller hon har inte en chans att förbereda sig på de många stämningarna i förväg, för det ligger i vår kultur att julklapparna ska vara just överraskningar.

 

På de ställen där julen drunknar i materialismen och stämningen är präglad av obalans lider de särskilt sensitiva sig igenom julen. Men där stämningen är präglad av julens budskap kan de däremot uppleva en djup känsla av lycka.

 

Julen är hjärtats fest. Vi firar Guds kärlek. Firar födelsen av den djupaste glädje. Det är en tid speciellt lämplig för närvaro och god kontakt. Och här har särskilt sensitiva mycket fina förutsättningar för att lyckas, om de är tillsammans med andra, som vill detsamma. På det sättet kan människor vara ljus för varandra under den mörka tiden då vi väntar på att dagsljuset åter får mer makt och kraft.

 

Vänliga hälsningar

Ilse Sand, cand. theol., psykoterapeut MPF och författare till den internationella bästsäljaren: Älska dig själv: en guide för särskilt sensitiva och andra känsliga själar