Bokens innehåll

 

Förord


Inledning


Kapitel 1 – Det särskilt sensitiva karaktärsdraget

Två olika typer inom samma art

Vi tar in fler intryck och funderar mer över dem

Samvetsgrann

Ett rikt inre liv

En alternativ strategi

Nyhetssökande sensitiva

Inåtvänd eller utåtriktad

 

Kapitel 2 – Höga egenkrav och låg självkänsla

Personliga levnadsregler

Höga egenkrav

Självkänsla eller självförtroende

Varför särskilt sensitiva ofta saknar tron på det egna värdet

Rädsla för att bli övergiven

 

Kapitel 3 – Att inrätta ditt liv efter ditt karaktärsdrag

Ge dig själv utrymme

När du måste säga nej till något du har lust till

Goda råd och tips mot överstimulering

 

Kapitel 4 – Hur du får störst glädje av din förmåga till kontakt och närvaro.

Särskilt sensitiva föredrar kontakter av hög kvalitet

Skaffa dig pauser

Se till att det blir en dialog och inte en envägskommunikation

Ta ställning till vilken respons du vill ge eller få

Hur du kan fördjupa ett samtal och dra det upp till ytan igen

Kontakt i fyra nivåer

 

Kapitel 5 – Att möta ilska – din egen och andras

Särskilt sensitiva har en annorlunda strategi när det gäller att sätta gränser med ilska

Primär och sekundär ilska i olika situationer

När ilskan gömmer maktlöshet och sorg

Undvik moralisering

Från ”borde” till ”skulle önska” från ilska till sorg

 

Kapitel 6 – Skuld och skam

Reell skuld

Överdrivna skuldkänslor

Att arbeta konkret med skuldkänslor

Om du skäms över din sensitivitet

 

Kapitel 7 – Situationer i livet

Svårigheter i parförhållande

Att vara en särskilt sensitiv förälder

 

Kapitel 8 – Psykisk sjukdom

Ängslan i sig är naturligt

Trötthet och depression

Känslor och tankar är nära förbundna den kognitiva grundmodellen

Det särskilt sensitiva karaktärsdraget kan utifrån sett likna en ångestsjukdom

Andra problem kan vara orsak till ett sensibelt nervsystem

 

Kapitel 9 – Utveckling och växande

Särskilt sensitiva i psykoterapi

Självkärlek – att stötta sig själv

Glädjen över att bli sig själv

 

Kapitel 10 – En kritisk utvärdering

Beskrivningen av den särskilt sensitiva människan är en konstruktion

Forskningen på området är bristfällig

En gåva till särskilt sensitiva

 

Idélista

Sysselsättningar som ger glädje och välbehag för särskilt sensitiva och andra känslosamma personer

 

Hur sensitiv är du? Testa dig själv

 

Litteratur